Přehled funkcí

Funkcionalita

Pravidelný přísun nových funkcí dělá z Requestoru neustále účinný a efektivní nástroj. Prohlédněte si všechny důležité funkce, které vám umožní za všech okolností poskytovat kvalitní služby vašim zákazníkům nebo zaměstnancům.

#
Rozbalit

Přehledy hlavních funkcí

Automatizace
#
Zobrazit

Automatizace umožňují reagovat na události, které v Requestoru nastanou bez zásahu uživatele. Mohou být uplatňovány na nové i existující požadavky.

Automatické požadavky
#
Zobrazit

Automatické vytvoření libovolného požadavku dle plánu v kalendáři.

Časová pásma a jazyky
#
Zobrazit

Requestor poskytuje plně globální řešení pro vaše zákazníky nebo zaměstnance.

Databáze znalostí
#
Zobrazit

Databáze znalostí poskytuje prostředí pro shromažďování, správu a sdílení informací. Pomáhá dokumentovat osvědčené postupy a nabídnout je k dalšímu využití kolegům v týmu nebo zákazníkům.

Dokumenty
#
Zobrazit

Requestor umožňuje ukládat libovolné dokumenty na jedno centrální místo. Řešitelé požadavků mohou jednoduše na dokumenty odkazovat v průběhu řešení požadavku.

Emailová komunikace
#
Zobrazit

Organizace všech příchozích emailů od zákazníků nebo zaměstnanců a jejich centrální správa s podporou bohaté funkcionality.

Emailové notifikace
#
Zobrazit

Requestor obsahuje velkou paletu předdefinovaných emailových notifikací, které reagují na vzniklé události.

Formuláře
#
Zobrazit

Formuláře představují účinný nástroj pro zachycení libovolných informací, které jsou vyžadovány při zadávání požadavku.

Informace v reálném čase
#
Zobrazit

Při práci s požadavky se automaticky a v reálné čase zobrazují uživatelům všechny změny. Uživatelům Requestoru tak neuniknou nové požadavky, komentáře, změny stavů a další události.

Integrace
#
Zobrazit

Propojte Requestor snadno a rychle s dalšími aplikacemi.

Inventář
#
Zobrazit

Poskytuje komplexní a univerzální prostředí pro správu majetku nebo libovolných zařízení ke kterým se mohou vztahovat požadavky uživatelů.

Kalendář
#
Zobrazit

Kalendář pomáhá v Requestoru sledovat a plánovat nedostupnost řešitelů požadavků, řešit zastupování, zobrazovat řešitelům přehledně termíny požadavků a úkoly.

Mobilní aplikace
#
Zobrazit

Mobilní aplikace Requestoru pro nejrozšířenější mobilní platformy umožňuje komfortní správu požadavků z mobilního telefonu nebo tabletu.

Organizace společnosti
#
Zobrazit

Definice stromové struktury podniku zachycuje vztahy mezi jednotlivými odděleními a pracovními pozicemi.

Oznámení
#
Zobrazit

Requestor umožňuje nakonfigurovat a zobrazit oznámení uživatelům, které se zobrazí na všech stránkách. Oznámení je určeno pro zobrazení důležitých informací.

Plocha
#
Zobrazit

Intuitivní a přizpůsobitelné prostředí, které poskytuje v reálném čase jasný přehled o tom, co se aktuálně děje s požadavky. Získejte kompletní přehled nad požadavky v Requestoru na jednom místě.

Pohledy na požadavky
#
Zobrazit

Requestor umožňuje, aby si každý uživatel mohl přehledně a rychle zobrazil požadavky, se kterými chcete pracovat, dle libovolných podmínek.

Portál
#
Zobrazit

Interní portál Requestoru představuje místo, kde mohou koncový uživatelé (zaměstnanci nebo zákaznicí) komfortně vkládat požadavky. Portál umožňuje intuitivně navigovat uživatele dle zvolené kategorie a typu požadavku k formuláři pro zadání nového požadavku.

Poskytování služeb
#
Zobrazit

Cílem katalogů je centrálně oddělit a nadefinovat služby (kategorie), které organizace poskytuje v oblasti řešení požadavků a podpory svým zákazníkům nebo zaměstnancům.

Poznámky
#
Zobrazit

Přidejte si k požadavkům svoje vlastní poznámky.

Pracovní postupy
#
Zobrazit

Běh požadavků v Requestoru, se řídí pracovními postupy. Každý požadavek je v danou v chvíli v určitém stavu a Requestor umožňuje, dle definovaného postupu, jeho stav měnit.

Převod dat
#
Zobrazit

Requetor podporuje snadnou migraci dat z jiných řešení bez jakéhokoliv omezení. Můžete snadno importovat požadavky, komentáře, zákazníky, uživatele, dokumenty, znalosti atd.

Priority
#
Zobrazit

Priority pomáhají řešit požadavky na základě určení úrovně důležitosti. Je možné vytvořit neomezené množství různých priorit z několika typů a využívat je napříč aplikací.

Připravené odpovědi
#
Zobrazit

Připravené šablony s texty přináší úsporu času řešitelům požadavků v případě zadávání opakujících se odpovědí.

Reporty a analýzy
#
Zobrazit

Reporty poskytují cenná data pro měření, monitorování a optimalizaci poskytovaných služeb.

Requestor API
#
Zobrazit

Prostřednictvím Requestor API lze automaticky přenášet data oběma směry. Requestor tak můžete propoji s CRM, e-shopem, objednávkovým systémem, ERP systémem a řadou dalších aplikací.

Schvalování
#
Zobrazit

Pro schvalování vybraných akcí ve vaší společností je možné definovat schvalovací procesy a určovat, který uživatel nebo pracovní pozice bude souhlas udělovat.

SLA
#
Zobrazit

Vytvořením a používáním SLA lze jasně definovat kvalitu a rychlost služeb, které jsou poskytovány zákazníkům nebo zaměstnancům.

Sledování času
#
Zobrazit

Umožňuje řešitelům požadavků zaznamenat čas nebo období, které tráví řešením požadavku společně s popisem činnosti.

Správa požadavků
#
Zobrazit

Z jednoho místa je možné efektivně spravovat všechny požadavky, které přicházejí do organizace od zaměstnanců nebo zákazníků libovolnou cestou.

Štítky
#
Zobrazit

Štítky jsou šikovným nástrojem, který významně pomáhá v třídění a seskupování požadavků s podobnými tématy řešení.

Úkoly
#
Zobrazit

Úkoly v Requestoru umožňují naplánovat a vést evidenci klasických úkolů, které je nutné splnit. Úkoly je možné svázat s požadavky.

Úprava vzhledu
#

Requestor je možné vizuálně přizpůsobit tak, aby odpovídal prostředí Vaší společnosti. Jednoduchým způsobem vložíte vlastní logo a připravíte si vhodnou barevnou paletu pro všechny prvky v aplikaci.

Vyhledávání
#
Zobrazit

Centrální vyhledávání poskytuje vysokou flexibilitu, snadné použití a relevantní výsledky.

Zákazníci
#
Zobrazit

Zákazníci jsou zpravidla externí subjekty (společnosti a uživatelé), kteří do Requestoru zadávají svoje požadavky. Je možné je snadno oddělit od interních uživatelů (zaměstnanců).

Spokojenost uživatelů
#
Zobrazit

Spokojenost uživatelů s poskytovanými službami či jejich úrovní je klíčová metrika, kterou byste měli sledovat. Představuje cenný podklad pro zpětné hodnocení a dává vám možnost vylepšovat služby.

Kontaktuje nás

Schází vám v Requestoru nějaké funkce? Rádi je pro vás přidáme.

Vyzkoušet Requestor

Vyzkoušejte si ihned Requestor měsíc zdarma v našem cloud prostředí nebo na vašem serveru.

Vyzkoušet

On-line ukázka

Náš odborník vám v on-line ukázce představí všechny funkce, které vás v Requestoru zajímají.

Naplánovat ukázku
Máte dotaz? Napište nám - odpovíme do 24 hod.

Requestor Technologies
# # # #

© Copyright 2019 Requestor Technologies s.r.o. All Rights Reserved