Řešitel a občasný řešitel

Řešitel požadavků poskytuje zákaznickou a technickou podporu zákazníkům nebo ostatním kolegům ze společnosti. Odpovídá na požadavky, zadává nové požadavky, sleduje stav řešení, mění stavy požadavků atd. Jeho úkolem tedy je, aby byly požadavky efektivně vyřešeny a aby se zákazníkovi nebo uživateli dostalo potřebné podpory.

Dle způsobu využití je možné určit, zda se jedná o „standardního řešitele“ nebo „občasného řešitele“.

Standardní řešitel

Tito řešitelé požadavků se denně přihlašují do Requestoru a bez jakéhokoliv omezení se mohou věnovat řešení požadavků.

Občasný řešitel

Jedná se o řešitele, kteří nejsou primárně určeni k práci v Requestoru, ale občas tuto práci vykonávají. Může se jednat například o specialisty, nebo vedoucí pracovníky, kteří mají k dispozici znalosti a dovednosti potřebné k řešení specifických problémů nebo dotazů zákazníků. Počet aktivit občasného řešitele je omezen na 100/měsíc.

  Standardní řešitel Občasný řešitel Spolupracovník
Řešení požadavků bez omezení Maximálně 100 aktivit. Aktivity zahrnují:
  • vložení nového požadavku,
  • přeposlání,
  • přidání veřejného komentáře
  • odpověď emailem
  • změnu stavu požadavku.

Pouze interní komentáře

Cena / měsíc 700 Kč 350 Kč  0 Kč