Requestor 4.2

30 srpna 2018 • Requestor Technologies

Přehled novinek Requestor 4.2

Nové pohledy na tikety s podporou skupin

Pohledy je možné nově barevně odlišovat a seskupovat do skupin, které je pak možné jednoduše sbalovat a rozbalovat a získat tak více místa na pracovní ploše.

Upozornění

Sdílení bylo přesunuto z pohledů na skupiny. Není již možné sdílet pohledy, ale pouze skupiny, ve kterých jsou pohledy umístěné. Po aktualizaci na verzi 4.2 dojde automaticky k seskupení pohledů, které mají společné sdílení a vytvoření skupin. Automaticky vytvořené skupiny je pak nutné administrátorem ve správě pohledů/skupin přejmenovat nebo upravit.

Obrázek1

Konverzace v požadavku

Ergonomie vkládání odpovědí do požadavky byla vylepšena pomocí záložek Odpovědět emailem a Komentář (veřejný/interní).

  • Odpovědět emailem –Odpověď zadavateli požadavků je odeslána tak, aby co nejvíce připomínala odpověď ze standardního emailového klienta.
  • Komentář – Odpověď zadavateli je odeslána prostřednictvím email notifikace jako „Nový komentář v požadavky XY“. Předpokládá se přihlášení do aplikace a vložení nového komentáře přes webové rozhraní.
  • Komentář – Komentář je určený pouze pro operátory (řešitele) požadavku. Pro zadavatele (zákazníky) je skrytý.

Obrázek2

 

Nastavení způsobu konverzace (email/komentář) dle služby

Na každé službě, ve které se nachází požadavky, je možné nastavit způsob konverzace se zadavatelem(zákazníkem). Administrátor aplikace tak může přímo určit, jakým způsobem budou operátoři (řešitelé) komunikovat se zadavateli (zákazníky) požadavků na konkrétní službě.

Obrázek3

Možnost modifikovat historii komunikace před odesláním emailové odpovědi

Na každé příchozí schránce (příchozí emaily, které aplikace konvertuje na požadavky) je možno nastavit, jakým způsobem se bude přidávat historie zpráv do odpovědí.

Obrázek4

V případě nastavení Volitelně je pak možné historii komunikace modifikovat v email odpovědi přímo v požadavku kliknutím na ikonu. Pomocí ikony  pak dojde k odstranění historie z odpovědi.

Obrazek5

 

Vylepšení pozvánek v požadavku

Pozvánky v požadavku zajišťují přístup k požadavkům uživatelům, přes webové rozhraní aplikace, kteří nejsou zadavatelé (zákazníci) nebo operátoři (řešitelé) požadavku. Pozvánky se vytváří automaticky při vzniku požadavku z emailové komunikace nebo je může vytvořit operátor (řešitel) přímo v požadavku.

Nově je zobrazeno, jakým způsobem pozvánka vznikla a operátor nebo manažer požadavku ji může odstranit.

Obrazek6

 

Notifikace do prohlížeče

Nově obsahuje aplikace podporu notifikací přímo do webového prohlížeče. Postačí mít spuštěný prohlížeč a můžete být jednoduše informování o nových požadavcích atp. Notifikace je možné aktivovat v osobním profilu uživatele a následně povolit v prohlížeči.

Obrazek7

Obrazek7

 

Zobrazení kategorie požadavku dle služby

Při vytváření nové kategorie v administraci je možné určit v jakým službách bude kategorie dostupná. Je možné tak vytvořit kategorie pro požadavky, které budou dostupné jen pro vybrané služby, a to jak při zadání požadavku, tak v jeho následné modifikaci.

Hromadné akce nad tikety

Hromadné akce byly rozšířeny o kategorie a štítky. Označené požadavky je možné hromadně přidávat/odebírat do kategorií nebo jim přidávat/odebírat štítky.

Připomenutí požadavků v určitý čas

U existujících požadavků je možné si aktivovat připomenutí a naplánovat si tak řešení na jiný čas nebo den. Po uplynutí zvoleného času dojde k zaslání emailu s připomínkou.

Obrazek8

 

Odložení řešení požadavků na zvolený termín

Požadavky, které jsou ve stavu V řešení je možné volitelně odložit (změna stavu na Odloženo) do určeného času. Po uplynutí zvoleného času dojde automaticky k vrácení požadavku ze stavu Odloženo do stavu V řešení. Termín odložení je možné přidat i u již odloženého požadavku.

Obrazek9

 

Nové podmínky pohledů

Nové podmínky umožňují zobrazit požadavky, které jsou odloženy na konkrétní období (dnes/včera/tento týden, …) nebo konkrétní datum. Stejným způsobem je možné zobrazovat i požadavky, které mají nastaveno připomenutí.

Podpora více SMTP serverů

V administraci aplikace je možné nakonfigurovat neomezené množství SMTP (server pro odchozí email komunikaci). Konfigurace obsahuje přichystané šablony pro Office365 a Gmail. Nakonfigurované SMTP servery je možné přiřazovat k serverům pro příchozí email komunikaci. Každý příchozí server tak můžeme mít nadefinovaný i vlastní odchozí server.

Log odchozí emailové komunikace

V administraci SMTP je možné zobrazit log odchozí komunikace. Je tak možné sledovat v reálném čase emaily, které aplikace odesílá a monitorovat tak stav doručování a dostupnost jednotlivých serverů.

Requestor Chat – Náhled na rozepsanou zprávu na chatu

V případě komunikace prostřednictvím chatu je možné sledovat rozepsané zprávy a není tak nutné čekat na dopsání zprávy a následné odeslání.

Obrazek10

Requestor Chat – Historie chatu

V aktuálně probíhajícím chatu je možné si zobrazit i konverzace, které proběhly s návštěvníkem v minulosti.

Obrazek11

Stáhnout Requestor

Requestor Novinky

Sledujte zajímavosti a pravidelné aktuality z dění v Requestor Technologies na jednom místě.

Oblíbené články
24 října 2016 • Requestor Technologies

Měření spokojenosti pomocí dotazníkových šetření nebo jednoduchých symbolů – to je hlavní novinka, kterou přináší podzimní aktualizace Requestoru. Udržet si spokojené zákazníky nebo zaměstnance teď pro vás bude ještě jednodušší než kdykoliv dříve.

25 února 2016 • Requestor Technologies

15 nových funkcí a 10 vylepšení najdete v Requestoru 3.0.

23 května 2016 • Requestor Technologies

Květnová aktulizace Requestoru přináší další vylepšení emailové komunikace a Requestor Mobile pro iOS.

Máte dotaz? Napište nám - odpovíme do 24 hod.

Requestor Technologies
# # # #

© Copyright 2019 Requestor Technologies s.r.o. All Rights Reserved