Requestor 5.1

4 března 2023 • Requestor Technologies

Requestor 5.1 obsahuje nové funkce (7+), vylepšení (2) a opravy chyb (6+) 

Nové funkce

 • Šablony požadavků.
 • Integrace s Microsoft Planner.
 • Synchronizace uživatelů a skupin z Azure Active Directory
 • MailChimp – export kontaktů z modulu Zákazníci.
 • Globální vyhledávání umožnuje nastavit vyjmutí požadavků v archivu a označených jako spam (nastavení v globálním hledání) z výsledků vyhledávání.
 • Podpora formátu SVG pro nahrání loga.
 • Zákazníci
  • Vytočení tel. čísla z detailu společnosti.
  • Možnost vyfiltrovat všechny uživatele, kteří mají/nemají vazbu na společnost.
  • Šipka pro návrat do společnosti z detailu uživatele.
  • Automatické vytvoření pohledu na požadavky společnosti. (tl. v detailu společnosti/záložka Požadavky).
  • Export v modulu rozdělen na Vše/dle Výběru/dle Filtru.

Vylepšení

 • Reaktivace požadavku se řídí podle nastavení na službě i v případě požadavku z emailu + pokud řešitel již není řešitelem na službě, nebude umožněno reaktivovat do řešení, ale vždy na začátek (do fronty nebo přiřazení).
 • Vylepšení zobrazení Předmětu v přehledu požadavků.

Popis chyb

 • Otevření záložky Události v detailu uživatele způsobilo zpomalení aplikace.
 • Pole v Nový email jsou špatně zarovnané.
 • Hodinovou sazbu ve výkazu práce není možné měnit.
 • Vyhledávání uživatele v příchozím hovoru není funkční.
 • Fulltext vyhledávání zobrazuje duplicitní výsledky.
 • Interní komentář se vložil jako veřejný.