Requestor 5.4

16 října 2023 • Requestor Technologies

S prvními říjnovými dny jsme si pro Vás přichystali novou verzi programu Requestor 5.4. Čeká na Vás opět mnoho novinek, které pomohou k tomu, aby Vám práce v Requestoru šla zase o něco lépe.

Mezi novinky verze 5.4 patří:

 • Stav požadavku “Čeká na třetí stranu” může být nápomocný tehdy, když je třeba vyjádřit potřebnou účast třetí strany na řešení požadavku.
 • Zobrazení informace v záhlaví detailu požadavku o právě. nahlížejících a píšících uživatelích.
 • Vlastní zdroje požadavků.
 • Vylepšení fulltext vyhledávání.

 

Vylepšení

 • Pokud nemá společnost nastaveného vlastníka, nedojde automaticky k jeho nastavení, na uživatele, který ji upravuje.
 • Zobrazení informace o psaní zprávy operátorem v dialogu pro ukončení chatu zákazníkem.
 • Přehrání zvuku zákazníkovi chatu při doručení zprávy operátorem.
 • V záhlaví chatu widgetu pro zákazníka je vedle ikony křížku nově zobrazena ikona šipky na minimalizaci chatu.
 • Úprava textu vzhledu formuláře nového požadavku v administraci.
 • Konfigurace typu příloh.
 • Lokalizace názvu kategorií.
 • Možnost hromadné změny aktivity připravených odpovědí.
 • Drobné úpravy v UI pro Mentions a Odkaz na požadavek.
 • Připravené odpovědi-možnost vložení odkazu.
 • Možnost zvolit, jestli se má fulltextové vyhledávat nad požadavky i ve textech formulářů.
 • Odstranění náhledu textu z výpisu článků v KB.
 • Možnost změnit zdroj požadavku v jeho detailu.
 • Možnost v nastaveni vlastního vzhledu definovat barvu textu v horním menu.
 • Podpora scrollování ve výpisu online uživatelů.
 • Přidána možnost poslat IsApproved, jak pro nového uživatele, tak pro aktualizaci (API).
 • Rozšíření integrace s JIRA o možnost volby typu požadavku a projektu.

Oprava chyb v aktuální verzi

 • Chybné řazení podmínek pohledů.
 • API/Account/SearchUsers má vyžadovaný parametr Type v případě, že je Equality nastaveno na TRUE.
 • Oprava zobrazeni aktivit a časové osy, pokud došlo ke smazáni přiřazeného uživatele.
 • Zobrazení správných lokalizovaných zpráv při přidávání a odebírání pozvánek.
 • Oprava načítání kategorií, optimalizace rychlosti.
 • Zachování změny velikosti vestavného obrázku v emailu při odpovědi z RQ emailem.
 • Oprava zobrazení času “Čekání návštěvníka” v detailu chatu. Nyní jsou vidět i dny, pokud chat trval déle jak 24 hodin.
 • Oprava chyby při zobrazení detailu hovoru, který obsahuje např. přesměrování.
 • Oprava nefunkčních odkazů s proměnným u připravených odpovědí.
 • Oprava API pro synchronizaci uživatelů v případě, že je RQ nastaven, aby používal unikátní email.
 • Oprava chyby odeslání nového emailu, pokud je uživatel příliš rychlý a klikne na Odeslat dříve, než se načte pole Operátor.
 • Oprava oprávnění pro zobrazení všech mailboxů.
 • Nezobrazují se Kategorie chatů.
 • Zobrazení chatu na mobilních zařízeních.
 • Oprava chyby při tvorbě nového požadavku ze šablony, kdy není vybrán adresát.