Široká škála možností nasazení a využití

V Requestoru můžete řešit jakékoliv požadavky, které do vaší společnosti nebo oddělení přichází od zaměstnanců nebo zákazníků. Requestor pomáhá ve společnostech všech velikostí s optimalizací provozu a zvyšování spokojenosti zaměstnanců i zákazníků.

#

Small Business
Help Desk

Requestor je schopen se přizpůsobit malým a středím firmám a pomoci jim v růstu. Využijte Requestor v oblasti poskytování podpory zákazníkům tak v zavádění řízení interních požadavků mezi zaměstnanci. Jednoduše využijete know-how Requestoru a jeho experty, kteří vám poradí s vhodným nastavením a zvyšte kvalitu poskytovaných služeb.

#
#

Enterprise
Help Desk

Využijte Requestor v prostředí velkých společností pro hladké a efektivní zpracování požadavků interních i externích zákazníků a přizpůsobte ho potřebným procesům. Poskytněte Requestor vašemu týmu, který pečuje o vaše zákazníky i vašim interním (nejen IT) oddělením, která zpracovávají požadavky vašich zaměstnanců a vybudujte tak jednotné prostředí pro správu všech požadavků ve vaší společnosti.

#
#

Komplexní
Service Desk

V Requestoru naleznete vše potřebné pro efektivní řízení služeb včetně volitelné podpory ITIL. Requestor pomáhá týmům (nejen IT) poskytovat prvotřídní služby pro koncové uživatele v podobě externích i interních zákazníků s důrazem na snižování nákladů a složitosti. Requestor je zaměřen na dosažení maximálních optimalizace při vysoké spokojenosti všech uživatelů. Requestor je možné využívat pro komplexní řízení všech požadavků uvnitř společnosti jako jsou IT požadavky, obchodní požadavky, schvalování, řízení změn, personální požadavky atd.

#
#

Podpora zákazníků

Využijte Requestor pro dodávku bezkonkurenčních služeb zákazníkům přes mnoho kanálu podpory. Requestor umožňuje efektivně spravovat požadavky zákazníků, jejich účty, kontaktní údaje, smlouvy, monitorovat jejich spokojenost a využívat dostupná data pro nové obchodní příležitosti.

#

IT Help Desk

Vše co potřebujete pro snadné a efektivní řízení IT podpory v jediném řešení včetně silného nástroje pro správu IT požadavků, asset management, portálu pro koncové uživatele, mobilní aplikace a reportingu.

Vyzkoušet Requestor

Vyzkoušejte si ihned Requestor měsíc zdarma v našem cloud prostředí nebo na vašem serveru.

Vyzkoušet

On-line ukázka

Náš odborník vám v on-line ukázce představí všechny funkce, které vás v Requestoru zajímají.

Naplánovat ukázku
Kontakty

Naši experti se vám rádi budou věnovat a Requestor vám představí.

Máte dotaz? Napište nám - odpovíme do 24 hod.

Vyzkoušet Requestor
# #

© Copyright 2020 Requestor Technologies s.r.o. All Rights Reserved