Přehled funkcí

Zdroje požadavků

V rámci Requestoru je možné, že zákazníci nebo zaměstnanci budou vytvářet požadavky různými komunikačními kanály. Aby řešitelé mohli efektivně reagovat na tyto požadavky, je klíčové pečlivě evidovat jejich zdroje. Díky funkci “Zdroje požadavků” budete mít přehled o tom, jakými kanály vznikají požadavky v naší aplikaci Requestor.

Tato funkce poskytuje přesný pohled na způsoby, jakými způsoby uživatelé komunikují. Získání tohoto kontextu je klíčové pro poskytování efektivních řešení a komplexního porozumění situaci. Řešitelé budou mít při vyřizování požadavků kompletní přehled a budou schopni efektivního řešení požadavků.